Aktuellt

Bästa Årgång!

Så är hösten här och det är dags för ett Höstbrev från Lunds Nations Årgångar!

Vi brukar ordna ett arrangemang under hösten och många har efterfrågat ett besök på Arkivet, Lunds Nations pågående studentbostadsbygge.

Detta kommer att ske lördagen den 16 november kl 12. Byggets ansvarige Paul Pierce inleder med en kort beskrivning av projektet. Därefter blir det  rundvandring i grupper, där Paul får hjälp av arkitekter från Fojab. Därefter beger vi oss till Les Halles i Saluhallen för gemensam lunch med varmrätt, dryck, kaffe och kaka, till ett pris av 150 kr/person.

 Anmälningar till Arkivet-besöket  sker senast den 12 november till:

tel: 046-136630 (telefonsvarare finns),

mobil: 070-5676830 (telefonsvarare finns)

mail: rolf@setton.se

För en tid sedan anordnade Södra Vänkretsen, som består av alla nationers vänföreningar, tillsammans med AF:s Särskilda medlemmar, en Spulingafton på AF. Då annonserades att en DVD skulle göras innehållande Spulings framträdanden i Svenska Ords filmer, Karnevalsfilmer, Uardaspex m m. Den innehåller också en intervju av Spuling, utförd  av Hasse och sonen Thomas Alfredson. Denna DVD är nu färdig. Ett begränsat antal finns till försäljning. Sätt in 112 kr på Rolf Lindroths bankkonto 5909-13 180 15 så kommer den med posten!

Lunds Nation ordnar traditionell Gåsamiddag den 8 november och Julfest den 13 december. Gå in på Nationens hemsida www.lundsnation.se för att få information. Anmälan om deltagande sker direkt till Nationen. Frågor besvaras på q@lundsnation.se

För er som inte betalat årsavgiften är den 100 kr. Skicka beloppet till bg 283-1634. Vill Du bli ständig medlem är avgiften 1 000 kr.

 Du som får denna kallelse brevledes vill vi gärna uppmana att få den per mail i fortsättningen. Meddela Din mailadress till susanna_helander@hotmail.com

 Väl mött vid höstens aktiviteter !

Styrelsen

Styrelsen

Kontakter:

Rolf Lindroth, ordförande, rolf@setton.se
Susanna Helander, sekreterare, susanna_helander@hotmail.com
Katarina Edgren, skattmästare, edgren.katarina@gmail.com