Aktuellt

Bästa Årgång!

Så är vårens lyckade och välbesökta program genomfört:

Först var vi på besök på Livets Museum på Allhelgon Kyrkogata i Lund. Eva Ljunggren och Lars Malm kommer att guida oss genom detta medicinskhistoriska museum. Sedan var det en mycket uppskattad lunch i inspektorsparet Sveningssons bostad.

Vårens andra aktivitet var Vårutflykt med Årsmöte. Vi besökte UB.   Handskriftsarkivets chef Birgitta Lindholm berättade om arkivet och visade smakprov på dess unika handlingar. GAN-experten Jan Torsten Ahlstrand demonstrerade bl a den berömda gobelängen ”Finnsagan” och den 16-årige Gösta Adrians skolpojksarbete med att texta och illustrera ”Frithiofs saga” av Esaias Tegnér. Därefter var det synnerligen lämpligt att bege sig till Tegnérs för måltid. 

För er som inte betalat årsavgiften är den 100 kr. Skicka beloppet till bg 283-1634. Vill Du bli ständig medlem är avgiften 1 000 kr.

 Du som får denna kallelse brevledes vill vi gärna uppmana att få den per mail i fortsättningen. Meddela Din mailadress till susanna_helander@hotmail.com

 Vi tar lov och återkommer med höstbrevet i september.

Trevlig sommar!

Styrelsen

Styrelsen

Kontakter:

Rolf Lindroth, ordförande, rolf@setton.se
Susanna Helander, sekreterare, susanna_helander@hotmail.com
Katarina Edgren, skattmästare, edgren.katarina@gmail.com